Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihçe

TARİHÇE

Tarih çağlarından önce Frigya, sonra Lidya hakimiyetine giren bölge, zamanla Pers egemenliğine girmiştir. M.Ö. 334 yılına kadar Pers hakimiyeti devam etmiştir.  Büyük İskender'in Anadolu Seferi sonucunda bölge el değiştirmiştir. Büyük İskender'in Asya Seferiyle Doğu ve Batı kültürleri kaynaşmış ve Helenistik kültür oluşmuştur. Bu sefer Büyük İskender'in sonunu hazırlamış ve imparatorluk parçalanarak dağılma sürecine girmiştir. Bu sürecin sonunda, Uşak ili ve civarı da Bergama Krallığına bağlanmıştır. Ardından Uşak ili ve civarı, M.Ö. 189 da Roma egemenliğine girmiştir. Kavimler Göçünden sonra Doğu Roma içinde kalan bölge, M.S. 12. yy a kadar Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 

1071 yılında Malazgirt Savaşıyla zaman zaman Selçuklu-Bizans arasında el değiştirse de 1176 yılında Miryokefalon Savaşıyla hakimiyet Selçuklulara geçmiştir. Büyük Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması ile devlet yıkılış sürecine girmiş ve bölge toprakları yeniden el değiştirerek  Anadolu Selçuklu Devletinin hakimiyeti altına girmiştir. Bu dönemde bölge, Türkmen göçleri almasından dolayı bölgenin demografik yapısı değişmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasıyla bölge de Germiyan Beyliği kurulmuş ve Osmanlı Devletinin hakimiyetine kadar bölge topraklarında hüküm sürmüşlerdir. 
       
1429 yılında Osmanlı topraklarına katılan Uşak, Kütahya sancağına bağlı bir kaza olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında kanlı mücadelelerin merkezi olan Uşak, Yunan işgaline uğramış ve şehir tahrip edilmiştir. 1 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. Milli mücadele yıllarında Uşak'ın maddi ve manevi zarara uğraması nedeniyle şehrin hızlı gelişip toparlanması için gerekli teşvikler ve destekler verilmiştir. Uşak, 1953 yılında İl olmuştur.