Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Müdürlüğümüz

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Uşak Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesine dair;     29 Nisan 2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 4848 Sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Misyonumuz ;Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek,  turizmin geliştirilmesi,  kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır.

Vizyonumuz; İlimizin öncelikle tarihi ve arkeolojik eserleri, jeotermal kaynakları, doğal çevresi ve kültür sanat faaliyetleri ile bir çekim merkezi olmasının sağlanmasını temin etmektir.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kendine bağlı Müze ve Kütüphanelerin faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan yönetim ve denetim merciidir.

Müdürlüğümüze bağlı birimler olarak, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ile 5 ilçe ve 4 belde halk kütüphanesi bulunmaktadır. Ayrıca İl Halk kütüphanesine ait şehir merkezinde Ragıp Soysal Çocuk Kütüphanesi ile Merkez köylerimize giden gezici kütüphane ile okuyuculara hizmet verilmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Ünalan Mahallesi Hakkı Yağcı Caddesi No:56 da hizmet vermektedir.


DSC_0089.JPG