Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürümüz


                                                                       PHOTO-2021-06-12-22-11-27.jpg

                                                                                                      Sabri CEYLAN
                                                                                              İl Kültür ve Turizm Müdürü

                                                                                                        ÖZGEÇMİŞ
         
Sabri CEYLAN, Sandıklı doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 1999 yılında Uşak Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanarak 2003 yılında buradan mezun olmuştur. Aynı yıl, Uşak’a atanarak Uşak’ın çeşitli ilçe ve köyleri ile Uşak merkezdeki okullarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

        MEB tarafından açılan yurt dışı okutman seçme sınavını 2012 yılında kazanmış ve Türk Dili Okutmanı olarak Bakanlıklar Arası Ortak Komisyon kararıyla Belarus’a görevlendirilmiştir. Burada, Belarus Baranoviçi Üniversitesi Turizm ve Ekonomi Fakültesinde; Yabancılar için Türkçe, Türk Dili  ve Kültürü, Türk edebiyatı dersleri vermiştir. Belarus Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesinde T.C. Minsk Büyükelçiliği nezdinde koordinatör okutman ve Türkoloji bölümü öğretim görevlisi olarak görev yapmış, lisans ve yüksek lisans düzeyinde Türkçe, Türk Dili, Çağdaş Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ve Folkloru, Eski Türk Dili dersleri vermiştir. Görevi sırasında; Yunus Emre Enstitüsü Baranoviçi Türk Kültür Merkezi açılışı, Baranoviçi Devlet Kütüphanesi Türkçe Kitaplığı, Baranoviçi Devlet Üniversitesi Türkiye ve Türkçe Kütüphanesi açılış projelerini gerçekleştirmiştir. Belarus Brest, Baranovçi ile Antalya Konyaaltı arasında “Kardeş Şehir” projesini hayata geçirerek Belediye Meclisleri arasında karşılıklı ziyaretlerle turizm, eğitim ve ticaret alanlarında iş birliğinin gelişmesine yönelik faaliyetlere katkı sağlamıştır.

       Görev yaptığı dönemde, ODTÜ, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ile Baranoviçi ve Belarus Devlet Üniversiteleri arasında Mevlana, Erasmus Öğrenci Değişim Protokollerini gerçekleştirerek üniversiteler arası öğrenci değişim faaliyetlerinde aktif olarak rol almıştır.  Görev yaptığı süre içerisinde; Türkiye Tanıtım Günleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe Tanıtım Faaliyetleri, Türk Mutfağı Günleri, Türkiye ve Türkçe Tanıtım Programları, Minsk Uluslararası Kitap Fuarı Türk Edebiyatı Kitaplığı, Türkiye ve Türkçe üzerine konuk Türk bilim adamları ile söyleşiler, UNİCEF Belarus Temsilciliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında  Dünya Çocuk Bayramı faaliyetleri, Ülkemizin resmi ve ulusal günlerinin Minsk’te tanıtımı ve kutlanması, Türkiye- Belarus İlişkileri ve Türkiye- Belarus Ekonomik Forumu çalıştayı gibi çalışmalarda bulunmuştur.

        Görevini tamamlayarak 2017 yılında Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevine dönen Sabri CEYLAN, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan Türkçe Kitap Yazma komisyonunda editör ve yazar olarak görev yapmıştır. Bu görev sırasında hazırlanan Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanarak 5 yıl boyunca Türkiye genelinde ders kitabı olarak okutulma onayı almıştır. Yaşanılan şehrin daha iyi tanınması ve tanıtılması adına MEB tarafından geliştirilen proje doğrultusunda “Şehrimiz Uşak” seçmeli ders kitabında da editör ve yazar olarak yer almıştır. MEB tarafından verilen görev doğrultusunda; Türkiye geneli, EBA için hazırlanan 5.ve 6. Sınıf Türkçe Yardımcı Kaynak Materyalleri çalışmasında, MEB EBA Türkçe Dijital İçerik Geliştirme komisyonunda editör, yazar ve İl koordinatörü olan Sabri CEYLAN, MEB- UNİCEF “Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi”, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme Komisyon Üyeliği faaliyetlerinde ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev almıştır.

            Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalında doktora çalışmasının tez döneminde olan Sabri CEYLAN’ın çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlarda ve çalıştaylarda, Türk dili, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk dili ve kültürü ve halk bilimi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan Sabri CEYLAN, İngilizce ve Rusça bilmektedir.