Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları

            On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla düzenlenen anket çalışmasına aşağıdaki linkten katılabilirsiniz.

                     http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr