Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM HAFTASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

                                                TURİZM HAFTASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİDİR.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar
Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Fotoğraf Yarışmasının Konusu
“Benim gözümle UŞAK”

Yarışmanın Kapsamı
Uşak merkez ve ilçelerinde eğitim gören ortaöğretim öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışmanın Amacı
1. Gençler arasında fotoğraf sanatını özendirmek.
2. Öğrencilerimizin yaşadığı çevre koşullarını, çevrenin olanak sağladığı tarihi ve kültürel dokuların gün yüzüne çıkması, çevreye olan duyarlılıklarını geliştirmek ve yaşadığı çevredeki kültürel ve turizm değerlerinin farkına varmalarını sağlamak.
3. Uşak’ta bulunan tarihi yapıların (köprüler, camiler, antik kentler vb.); doğal güzelliklerin (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler, mağararalar vb.) fotoğraflarlar aracılığı ile gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlamak.
4. Yaşanılan coğrafyadaki kültürel ve turistik değerlerin farkına varmak, farkındalık yaratmak.
5. Kültürel ve turistik değerlere farklı bir bakış açısı kazandırmak.
6. Uşak ili için bir fotoğraf arşivi oluşturulmasına katkı sağlamak.
7. Fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün çalışmalar kazandırmak.
Katılım Şartları
1. Katılım ücretsizdir.
2. “Benim gözümle UŞAK” konulu yarışmada; kültürel ve turistik değerlerimizin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir. Bu nedenle çekilen fotoğraflar bu temalar üzerine olmalıdır.
3. Yarışmaya fotoğraf makinesi, tablet ve cep telefonları ile çekilen fotoğraflarla katılmak mümkündür. Yarışmaya sadece dijital formatta çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir. Tarayıcı vb. cihazlarla dijital ortama aktarılmış olan fotoğraflar değerlendirme aşamasında elenecektir.
4. Yarışmaya her öğrenci en fazla “3” fotoğrafla katılabilir.
5. Fotoğraflar renkli olmak zorundadır.
6. Yarışma tek kategorilidir: Sayısal (dijital) renkli.
7. Yarışmacılar fotoğrafları Uşak ilinde çekmek zorundadırlar.
8. Yarışma ilan tarihinden önceki çekilmiş olan fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
9. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Uşak ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
10. Drone vb. insansız hava araçları ile çekim yapılmayacaktır.
11. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
12. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
13. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
14. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
15. Gönderilen fotoğraflar telif haklarıyla, Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilmiş olacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü fotoğrafları kitap, katalog, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Fotoğrafların Gönderilmesi
1. Dijital ortamda çekilen fotoğraflar; ; klasör haline getirilip; fotoğrafa ait aşağıdaki bilgiler doldurup, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne usakfotografyarismasi@gmail.com adresine email olarak veya CD olarak gönderilecektir.
2. Fotoğraflar gönderilirken
a. Öğrencinin Adı Soyadı
b. Okul Adı
c. Sınıf-No
d. Yaş
e. Fotoğrafın Çekildiği Yer, yazılacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi                : 10.04.2018
Seçici Kurul Değerlendirme :12.04.2018 
Sonuçların Açıklanması     : 13.04.2018
Ödül Töreni                        : 16.04.2018     saat 14.00 AKM

Ödüller
Birincilik ödülü      : Cep Telefonu
İkincilik ödülü       : Fotoğraf Makinası
Üçüncülük ödülü  : Tablet

Değerlendirme, Sonuçların Duyurulması Sonuçlar, Turizm Haftası kapsamında 16.04.2018 Pazartesi günü saat 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi 1. No’lu Salonda yapılacak programda açıklanacak ve ödüller takdim edilecektir.

İletişim Uşak İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
Adres: Hakkı Yağcı Caddesi No:56 Merkez /UŞAK
Telefon : 0 276 223 71 00


Poster.jpg