Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

UŞAK MASAL YAZMA YARIŞMASI1 (1).jpg

MASAL YAZMA YARIŞMASI

 

 

UŞAK VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

MASAL YAZMA YARIŞMASI

 

 

YARIŞMANIN ADI

 

 

 

 

Karun Diyarından Masallar

YARIŞMANIN DAYANAĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen III. Milli Kültür Şûrası sonucunda hazırlanan eylem planı. Eylem planının "12. Çocuk ve Kültür" bölümünün 6. Maddesinde; "Masal Yarışması Düzenlenmesi"

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

 

 

Uşak Valiliği

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

YARIŞMANIN KONUSU

 

 

Uşak İli adına Yerel Masallar

 

YARIŞMANIN TÜRÜ

 

 

Masal yazma

 

YARIŞMANIN AMACI

Okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinlerin yazılması.

 

HEDEF KİTLE

 

 

Uşak İli, İlçeleri ve Köyleri Halkı

 

 

 

 

YARIŞMANIN TAKVİMİ

 

YARIŞMANIN DUYURULMASI

20 Eylül 2018

 • MASALLARINSON TESLİM TARİHİ

2 KASIM 2018

 • MASALLARIN KURUL TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME TARİHİ

5 – 30 KASIM 2018

 • SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE YARIŞMACILARA BİLDİRİLMESİ

3 ARALIK 2018

 • ÖDÜL TÖRENİ

Valiliğimiz tarafından tarih ve yer bilgisi daha sonra paylaşılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

YARIŞMA KURALLARI

 

1.Yazılan masallar Türk Millî Eğitim amaçlarına uygun olmalıdır.

2.Yarışmaya her yaştan kişi katılabilir. Yaş Sınırlaması yoktur. Yarışma Uşak yerelinde yapılacağından katılımcıların İkametgâh veya öğrenci belgesiyle bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

3. Yarışmaya katılacak eserler masal türüne uygun olarak okul öncesi döneme uygun yazılmalıdır.

4.Masallar; Word formatında 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, 1,5 satır aralığıyla yazılacaktır. Kenar boşlukları sayfa standartlarına uygun nitelikte olmalıdır.

5. Yarışmaya başvurulan Masallara Müdürlüğümüze geliş sırasına göre numara verilecek olup masal yazılan A4 kâğıtların hiçbir yerine isim ya da soy isim veya rumuz yazılmayacaktır. Başvuru dosyanızda ayrıca bir kâğıda kısa öz geçmişinizi yazmanız gerekmektedir. Kısa öz geçmişlerin üstüne dosyanıza verilen numara verilecek olup komisyon incelemeleri ve derecelendirilmelerinden sonra dosya numaraları ile özgeçmişinizdeki numara eşleştirilerek dereceye girenler açıklanacaktır. Katılımcı öğrenci değilse ikametgâh öğrenci ise öğrenci belgesini mutlaka dosyasına ekleyerek gönderecektir.

6.Masal Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

7. Masallarda mutlaka şu üç bölüm bulunmalıdır:

a. Tekerleme (masal başı) – Giriş formeli.

b. Asıl olayın geçtiği bölüm (masalın kendisi) Bağlayış formeli.

c. Masal sonu (kısa tekerleme bölümü vb) Sonuç formeli.

8. Masal mutlaka mutlu sonla bitmelidir.

9. Her yarışmacı en fazla 2 masal ile başvuru yapabilir. Ancak sadece biri dereceye girebilir.

10. Masallarda kullanılacak kahraman ve yer isimleri kültürümüze uygun olmalıdır.

11. Masallar en fazla 2 (iki) A4 sayfası olmalıdır.

12. Jürinin puanlaması aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.

 • Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma:10 PUAN
 • Akıcılık:15 PUAN
 • Sözlü ve yerel kültür unsurlarımıza uygunluk:10 PUAN
 • Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel, kültürel ve etik değerlere yer verme: 5 PUAN
 • Pedagojik uygunluk:50 PUAN
 • Masalların teknik özelliklerine uygun olarak yazılması:10 PUAN

Ayrıca;

1. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, küfür ve argo içeren, şiddet ve savaş yanlısı olan, olumsuz örnek oluşturabilecek masallar yarışma dışı kalır.

2. Yarışmaya katılan masallar üzerinde gerekli görüldüğünde seçici kurul tarafından editörlük çalışması yapılabilir.

3. Şartnameye uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Dereceye giren masal sahipleri 3 Aralık 2018 tarihinde, Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.
 • Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Yarışmada kullanılacak masalların tamamen kişiye ait ve özgün olması gereklidir. Aynı zamanda daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yarışma sürecinde ya da sonrasında aksi bir durum tespit edildiğinde ödül almış olsa bile eser geçersiz sayılacak ve verilen ödül geri alınacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen masalların telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Uşak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışmaya katılan masallar üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan masalların muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
 • Masal Yazma Yarışmasına komisyon üyelerinin birinci derecede yakınları ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Personelinin 1. Derecede yakınları katılamaz.
 • Masallar Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne elden teslim edilmeli ya da posta ile gönderilmelidir. Ayrıca masalların 1 (bir) adet dijital ortam kaydı da (CD-USB vb.) dosyayla birlikte teslim edilmelidir.Postadaki gecikmelerden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumlu değildir.

 

 

YARIŞMA BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 

 

BAŞVURU YERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

Yarışmaya aşağıda bulunan adrese bizzat başvurarak ya da posta yolu ile dosyalarınızı göndermeniz gerekmektedir. Dosyanızı büyük veya orta boy kapalı zarfın içine koyarak teslim etmeniz gerekmektedir. Dosyanın içerisinde 1 (bir) adet masalın yazılı çıktısı, kısa özgeçmiş, öğrenci veya ikametgâh belgesi, 1 (bir) adet dijital ortam kaydı bulunmalıdır.

UŞAK VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ünalan Mah. Hakkı Yağcı Caddesi No:56/UŞAK

TEL: 0276 223 71 00 Dahili (123-125)

İLGİLİ KİŞİLER:

Murat AL, Nurettin SALMAN

Ayrıca Bilgi İçin: murat.al@kulturturizm.gov.tr

NOT: (Maille başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

 

 

ÖDÜLLER

1. Cumhuriyet Altını

2. Yarım Altın

3. Çeyrek Altın

Ayrıca bütün katılımcılara “Katılımcı Belgesi” verilecektir.

 

 

 
1 (1).jpg