Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Uşak Provincial Directorate of Culture and Tourism)

Uşak İl merkezinde hizmet veren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü;  İlimizin kültürel ve turistik değerlerini yaşatmak, geliştirmek ve tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kendine bağlı 2 Müze, 7 Kütüphane, 1 Kültür Merkezi ve 1 Gezici Kütüphane Aracı ile İlimizi ulusal ve uluslararası mecralarda kültür, sanat ve turizm alanlarında bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. 

🔽 Info: indir.jpg

Serving in the city center of Uşak, Provincial Directorate of Culture and Tourism carries out various studies to keep alive, develop and promote the cultural and touristic values of our city. Uşak Provincial Directorate of Culture and Tourism, aims to make our city a center of attraction in the fields of culture, art and tourism in national and international platforms, with its 2 Museums, 7 Libraries, 1 Cultural Centre and 1 Mobile Library.    

🔽 Info: indir.png

Uşak Provinzialdirektion für Kultur und Tourismus befindet sich im Stadtzentrum. Die Provinzdirektion für Kultur und Tourismus führt verschiedene Studien durch um die kulturellen und touristischen Werte unserer Stadt zu erhalten, zu entwickeln und fördern. Die Direktion für Kultur und Tourismus der Provinz Uşak hat sich zum Ziel gesetzt, unsere Stadt zu einem Anziehungspunkt in den Bereichen Kultur, Kunst und Tourismus auf nationalen und internationalen Plattformen zu machen. Es gibt 2 Museen, 7 Bibliotheken, 1 Kulturzentrum und Mobilbibliothek.

📍 Konum