Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kent Tarihi Müzesi (City History Museum)

Uşak il Merkezinde bulunmaktadır. Uşak'ın kronolojik tarihi, coğrafyası, kurtuluş mücadelesi, turizm zenginlikleri, doğal güzellikleri, folklorik değerleri ve Uşak Tarhanası görsel sunumlar ve maketlerle anlatılmıştır. Toplamda 1625 metrekare alan üzerine kurulu olan müze, 992 metrekare kapalı alana sahiptir.

Uşak Kent Tarihi Müzesi Resmi Web Sitesi

🔽 Info: indir.jpg

It is located in the city center of Uşak. Uşak's chronological history, geography, struggle for liberation, tourism riches, natural beauties, folkloric values and Uşak Tarhana Soup are explained with visual presentations and models. It has a closed area of 992 square meters, built on a total area of 1625 square meters.

Uşak City History Museum Official  Web Site

🔽 Info: indir.png

Museum für Stadtgeschichte befindet sich im Stadtzentrum von Uşak. Die chronologische Geschichte von Uşak, Geographie, Befreiungskampf, Tourismusreichtum, Naturschönheiten, folkloristische Werte und die Uşak Tarhana Suppe werden mit visuellen Präsentationen und Modellen erklärt. Es hat eine geschlossene Fläche von 992 Quadratmetern, gebaut auf einer Gesamtfläche von 1625 Quadratmetern.

Museum für Stadtgeschichte Offizielle Website
📍 Konum