Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mesotimolos

Uşak İl merkezine yaklaşık 46 km uzaklıktadır. Eşme İlçesi Düzköy mevkiindedir. Bu beldenin adı çok defa Tmolos ile karıştırılmıştır. Düzköy’ün yaklaşık 300 metre kuzeydoğusunda yüksekçe bir tepenin Tümülüs olduğu görülür. Etrafı yüksekçe tepe ve kayalıklarla çevrili bir vadinin çevresindeki kayalıklarda çok sayıda basit görünümlü tek odalı, sekili, kapıların bazıları dikdörtgen ve kemer kapılı olan kaya mezarlığına rastlamak mümkündür. Bunların Lidya Dönemi Uygarlığına ait mezarlar olduğu değerlendirilmiştir.
 
🔽 Info: indir.jpg

It is approximately 46 km from the city center of Uşak. It is located in Düzköy, Eşme District. The name of this town is often confused with Tmolos. It is seen that a high hill about 300 meters northeast of Düzköy is a tumulus. It is possible to come across many simple-looking one-roomed rock-cut tombs, some of which are rectangular and have arched doors, on the rocks around a valley surrounded by high hills and cliffs. It has been evaluated that these are tombs belonging to the Lydian Period Civilization.


 📍Konum