Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Pepouza Antik Kenti (Pepouza Ancient City)

Pepouza Antik Kenti Uşak il merkezine yaklaşık 40 km mesafede yer almaktadır. Karahallı İlçesi Karayakuplu Köyündedir. Montanizmin ortaya çıktığı merkez, Frigya bölgesinde bulunan "Pepouza" kentidir. Yazılı kaynaklara göre kent bir Bizans manastırına sahipti. Manastırda, üç katta altmıştan fazla oda, yemekhane, şapel, mutfak, haç şekilli Bizans grafiti, Bizans çanak çömlekleri bulunmuştur. Ayrıca; Ulubey Kanyonunun doğu kısmında bulunan kaynak suyu, Clandras Su Kemerinin yardımıyla 2,5 km mesafeden, Roma Köprüsünün batısında, kanyonun genişlediği alanda bulunan ve büyük bir yerleşim yeri olduğu düşünülen Pepouza kentine getirilirdi. 

🔽 Info: indir.jpg

The ancient city of Pepouza is located approximately 40 km from the city center of Uşak. It is in Karayakuplu Village of Karahallı District. The center where montanism emerged is the city of "Pepouza" in the Phrygian region. According to written sources, the city had a Byzantine monastery. More than sixty rooms, dining hall, chapel, kitchen, cross-shaped Byzantine graffiti and Byzantine pottery were found in the monastery on three floors. In addition, the spring water in the eastern part of Ulubey Canyon was brought to the city of Pepouza, which is thought to be a large settlement and located in the area where the canyon expands, from a distance of 2.5 km, with the help of Clandras Aqueduct, to the west of the Roman bridge.📍 Konum