Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sebaste Antik Kenti (Sebaste Ancient City)

Uşak'ın Sivaslı İlçesi'nin 2 kilometre kadar güneybatısında bulunan Sebaste Antik Kenti, şehir merkezine 35 km uzaklıktadır. Sebaste  şehri, Roma imparatoru Augustus tarafından M.Ö.20 yılında Sebaste adıyla kurulmuştur. Roma Dönemine ait 12 önemli şehirden biridir. M.S. 9'uncu yüzyılda yakın çevresindeki kentlerin piskoposluk merkezi haline gelmiştir. En görkemli çağlarını Bizans Dönemi'nde yaşayan kentte büyük ve küçük olmak üzere iki kilise bulunmaktadır. Kentin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırma işlemlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazı çalışmalarına başlanacaktır. 

🔽Info: indir.jpg

Sebaste Ancient City, located 2 kilometers southwest of Sivaslı District of Uşak, is 35 km from the city center. The city of Sebaste was founded by the Roman emperor Augustus in 20 BC by name of Sebaste. It is one of the 12 important cities in the Roman Period.  In 9th century (A.D.), it became the episcopacy center of the cities around it. The city, which lived its most glorious times during the Byzantine Period, has two churches, being as one big and one small. Expropriation works of the city continue. After the expropriation procedures, excavation works will be started by the Ministry of Culture and Tourism.


📍Konum