Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hacım Sultan Türbesi (Hacım Sultan Tomb)

Uşak’taki tarihi bilinen en eski Bektaşi zaviyesi Hacım Sultan’dır. Zaviye Germiyanoğlu I. Yakub Bey tarafından H.721/ M.1321 tarihinde Hacım Sultan köyüne yaptırılmıştır. Bugün bu köy, Uşak iline bağlı Sivaslı ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Germiyanoğulları Beyliği dönemine ait olan Hacım Sultan Zaviyesi, Osmanlıların bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte hiçbir tahribata uğramamış, vakfın şartlarına uygun biçimde bölgedeki faaliyetlerine devam edebilmiştir. Hacım Sultan Zaviyesi,  Hacım Köyü mezarlığı ortasında bulunmaktadır. Bu zaviyeden günümüze sadece türbe ulaşmıştır.

🔽 Info: indir.jpg

The oldest known zawiya of Bektashi in Uşak is Hacım Sultan. The zawiya was built by Germiyans I. Yakub Bey in the village of Hacım Sultan in H.721 / M.1321. Today, this village is located within the borders of Sivaslı district of Uşak. The Hacım Sultan Zawiya, which belonged to Germiyans period, did not suffer any damage after the Ottomans took over the region, and was able to continue its activities in the region in accordance with the conditions of the foundation. Hacım Sultan Zawiya is 20 kilometers from Uşak city center and is located in the middle of the Hacım Village cemetery of Sivaslı district. Only the tomb has survived from this zawiya today. 📍Konum