Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Uşak İlinin Adı Nereden Gelir?

Uşak ilinin adının nereden geldiğiyle ilgili çeşitli bilgiler mevcut olsa da bu konuda farklı yorumlar yapılmıştır. Uşak kelimesi Çağatay Türkçesinde oğul, torun anlamına gelmektedir. Uşak halkı arasında bu anlamı destekleyen efsanelerden biri şudur: Uşak Mende köyünde bulunan bir beyin oğulları, beyden uzak bir yerde (Uşak’ta) mandıracılık yapmaktadır. Bu bey oğullarını görmek için ne zaman mandıraya gidecek olsa  "ben Uşşak ‘a gidiyorum" dediğinden bölge Uşak olarak anılmaya başlamıştır.

Arapça da uşşak kelimesi aşıklar anlamına gelmektedir. Halkın bir kısmına göre şehrin asıl anlamı budur ve nedeni sorulduğunda ise şöyle bir efsane anlatılır. Mende Beyinin mandırası olarak kullanılan yerde yedi kişiden oluşan işinin ehli bir grup bulunmaktadır. Bunlardan kimisi sanatına aşık, kimisi işine aşık, kimisi yüksek maneviyata aşık, kimisi ruh yüceliğine aşıktır. Bu yedi aşığın aşıklık geleneğine bizim Mende Beyi de aşık olur ve kızıyla bu yedi aşıktan birinin evlenmesini ister. Gelin görün ki kızı da yedi aşıklar arasından en küçüklerine aşık olmuştur. Böylece yedi kişilik aşıklar grubu çoğalarak bölgeye yayılmış ve bu bölge Uşşak yani aşıklar   şehri olarak anılmaya başlamıştır.

Anadolu hakkında pek çok bilgiye ulaştığımız Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Şehr-i Uşşak hakkında bağ ve bahçelerin havası, suyunun güzelliğini, huzur dolu atmosferinden ve insanın içine işleyen doğası sebebiyle bu şehrin aşığı çoktur diye bahseder.