Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarım ve Sanayi

TARIM
 

İlin genel ekonomik yapısı tarım, sanayi ve ticarete dayalıdır. Uşak halkının % 55’i şehirde oturmaktadır, ticaret ve sanayi ile uğraşmaktadır. % 45’i ise köylerde oturarak tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.

İlçeler dahil tarımsal amaçlı kullanılabilen alan 242.114 hektardır. Sulanabilen arazinin miktarı ise 1.427 hektardır. Bu nedenle il tarımında büyük bir gelişme gözlenememiştir. İl arazisi özelliğine göre sulu tarım alanı, kuru tarım alanı, çayır mera, orman ve fundalık olarak dağılım göstermektedir. Tarımsal ürünleri buğday, arpa, yulaf, bakla, nohut, fasulye, mercimek, börülce, fiğ, burçak, mürdük, tütün, şeker pancarı, pamuk,susam, lahana, ıspanak, pırasa, biber, domates gibi ürünler yetişir.

 

Arazi Özelliği Alanı                             ( Hektar )                     Oranı ( % )

Sulu Tarım Alanı                                     13 477                         2,5
Kuru tarım Alanı                                     228 637                     42.8
Çayır-Mera                                              36 837                       6,9
Orman ve Fundalık                                 236 678                     44.3
Tarım Dizisi                                              18 771                       3,5

Bitkisel ürünlerden arpa,buğday, mısır, patates,ayçiçeği,haşhaş,şeker pancarı ile sebzeler ve meyveler yetiştirildiğinden,elde edilen bu ürünler ilimizde mevcut un,yem ve şeker fabrikalarında hammadde olarak kullanılmaktadır. İlimizde tarım sanayisi gelişmiş durumdadır.

Tütüncülük : İlimizin tarımsal gelirleri içinde tütüncülük önemli bir yer işgal eder. Eşme-Ulubey ve Karahallı ilçelerimizde tütün ziraatı yapılmaktadır. Ancak Eşme ilçesinde daha geniş

 alanda ve kalitede üretilmektedir. Meyvecilik : İlimizde son yıllarda meyveciliğe verilen önem gittikçe artmaktadır.özellikle Sivaslı İlçemizde yetiştirilen Çilek halkın önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. ilimizde, elma, armut, kayısı, erik, badem, ceviz,vişne, kiraz, dut gibi çeşitli meyveler yetiştirilmektedir. Her yıl Mayıs sonu-Haziran başında Çilek Festivali düzenlenerek, çilek güzeli seçilmektedir. Ayrıca, İlimiz Banaz İlçesi ve köylerinde yetiştirilen kiraz ve diğer meyvelerin tanıtılması,pazarlanması ve diğer Turizm, Sanat ve Kültürel etkinliklere ortam hazırlanması amacıyla bu yıl ilk kez Kiraz Festivali yapılması düşünülmektedir. Kışlar soğuk olduğundan, tipik Akdeniz bitkilerinden zeytin ve muz gibi bitkiler burada yetişmez.

Sebzecilik : İlimizde sebzecilikte meyvecilik kadar önemli bir yer teşkil etmektedir. İlimizde hemen hemen her çeşit sebze yetiştirilmektedir. Ispanak, lahana, pırasa, taze fasulye, marul, domates, biber, patlıcan gibi daha bir çok ürünler ilimizde yetiştirilmektedir.

Şeker Pancarı : İlimizde yetiştirilen bu ürün Şeker Fabrikamızda imal edilerek İlimizin şeker ihtiyacını karşılamaktadır.

SANAYİ
Uşak, Türkiye’de ilk sanayi kuruluşlarının ortaya çıktığı yörelerimizden biridir.Uşak ta imalat sanayisinin kurulmasına belirleyici rolü halı ve kilimcilik oynamıştır.

1923 yılına Ticaret ve Sanayi odasının kurulması ile, dağınık bir durumda olan tacir ve sanayiciler bir çatı altında toplanmıştır.

Dericilik : Uşaklı dericiler ülke üretiminin % 60’ını gerçekleştirmektedir. Ayrıca derinin işlenmesi sırasında yan ürün olarak elde edilen etleme artıkları sabun sanayiinde, traş artıkları da ayakkabı ( astar imalatı ) sanayiinde kullanılmaktadır. Dericilik sektöründe 300 işyeri faaliyet göstermektedir

Tekstil : İkinci ana sektör tekstildir; bu sektörde ana imalat konuları aşağıdadır.

1- Pamuklu Dokuma ( tülbent, mermerşahi, kaputbezi, astarlık vs.
2-Apre boya baskı
3-Pamuk İpliği
4- Halı, kilim ve battaniye ipi
5- Pelüş Battaniye
6- Makine Halısı ve Kilim

Yeni ve eski tesislerin büyük bir çoğunluğu teşvik belgelidir. İl ekonomisi sanayiye ve paralel olarak ticari yönden de yoğun bir trafiğe sahne olmaktadır. Üretilen mamullerin pazarlama faaliyetleri gereğince, yurdumuzun her yerinden gelen tacirler ildeki hayata canlılık kazandırmaktadır.

Dokumacılık : Yatırımları teşvik yasalarının sağladığı imkanlarla Uşaklı sanayici modern teknoloji kullanmaya başlamış, yeni makinaları ithal ederek üretim kapasitelerini artırmıştır. Dokumacılığın tarihi oldukça eskidir. Basma ve amerikan bezi ilimizde çıkarılmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Tekstil Mühendislik Fakültesi Karahallı ilçemizde açılmıştır.

Battaniye : İlimizde son yıllarda çoğalan yün iplik fabrikalarında üretilen yün İpliklerini dahilde değerlendirmek gayesiyle bazı fabrikalarda münferit şahısların kurduğu büyük dokuma makinelerinde düz ve desenli peluş battaniyeler imal edilmektedir.1973-1981 yılları arasında ilimizin kalkınmada ikinci derecede öncelikli iller arasında yer alması ve getirilen teşviklerle makinelerde modernizasyon sağlanmış, ülke üretiminin % 85’i ilimizde imal edilir olmuştur.

Seramik Sanayi : İlimizde tekstil sanayine paralel olarak seramik sanayinde de önemli gelişmeler olmuştur. İlimizde faaliyet gösteren, Hitit Seramik, Uşak Seramik, Umpaş Seramik Fabrikası olmak üzere 3 adet Seramik Fabrikası vardır.

Madencilik : Uşak, yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. İlin Selvioğlu köyünde mermer üretimi, Ulubey ilçesinde zımpara, güre civarında uranyum, Nadara köyü ve Banaz yörelerinde demir, yine Banaz civarında linyit çeşitleri ile nikel zurları ile civa, Murat dağında da civa,çinko, kurşun ve bakır olduğu tespit edilmiştir. İlin önemli yer altı zenginliklerinin başında altın gelmektedir. Eşme İlçesi Kışladağ Mevkiinde bulunan altın madeni kaynakları MTA tarafından yapılan incelemelerde 1,43 gr/ton altın tenörlü ve toplam 105.8 ton metal altın rezervine sahip olduğu tespit edilmiştir. 2005 yılında üretim için alt yapı tamamlanmış olup 2006 yılı başında üretime başlanılacaktır.

İlimizde bu sanayi kuruluşlarından başka Zımpara,Plastik, Kereste ve Çivi Fabrikası, Kolonya İmalathanesi,Tarım Römorku İmalathanesi ve daha pek çok Sanayi kuruluşlarımız vardır.

Organize Sanayi Bölgesi : Uşak-İzmir karayolunun 14-18 km.sinde 3.782.084 m2 alan üzerinde kurulmuştur. 1984 yılında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası konuyu tekrar almış ve İl Özel İdaresi, Uşak belediyesi işbirliği ve bu kuruluşlardan ikişer kişinin katılması suretiyle 28.11.1984 tarihinde 6 kişiden oluşan Uşak Organize Bölgesi Müteşebbis teşekkülü kurulmuştur.

Bölgedeki 354 parselin tamamı tahsis edilmiş, yeni taleplerin karşılanması gayesiyle bölgeye bitişik 250 hektar alanın 3.organize sanayi bölgesi olarak kamulaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bölgenin altyapı, çevre ve trafik düzenlemesi yanında, 200 kişilik konferans salonu, lokanta, misafirhane, market, kütüphane,ve 3adet lojmanı bulunmaktadır.